Velkommen

OLAV TENDEN TRANSPORT – ALLSIDIGE TRANSPORTOPPDRAG

Olav Tenden Transport as er lokalisert på Stryn Miljøpark på Svarstad i Stryn. Med eigne køyrety eller gjennom nettverkssamarbeid med andre transportørar, kan vi tilby transportoppdrag over heile landet.

Med tipp-, renovasjons-, skåp-, krok-, lift-, står Olav Tenden Transport as klare for å løyse transportbehov på kort varsel.

Olav Tenden Transport as har Tillatelse til innsamling av farlig avfall gjeve av SFT datert 22.08.2005. Sjåførane har dei naudsynte sertifikat i tillegg til fagbrev. Olav Tenden Transport as har og etablert lærlingeordning for maskinførarar og yrkessjåførar.

Vi utfører

  • vidaretransport av avfall til gjenvinning for dotterselskapa Miljøkvalitet as og Tenden Container og Gjenvinning as
  • bulkvarer for Felleskjøpet Øst Vest i Nordfjord samt delar av Sunnfjord, Sogn og Sunnmøre
  • innsamling av dekk for Ragn-Sells as i Nordfjord, delar av Sunnfjord og Sunnmøre
  • innsamling av EE-avfall for Elretur as i Sogn og Fjorda
  • renovasjonskøyring for Nordfjord Miljøverk IKS  

Kontakt oss

bg_kontakt

Olav Tenden Transport as
Stryn Miljøpark, 6783 Stryn

Telefon: 47 86 30 00
Faks:  57 87 56 10
Webside: www.otenden.no
  • x